Dhatu - siedem tkanek w organizmie

Poniżej przedstawiamy kolejną dawkę ajurwedyjskiej wiedzy. Tym razem omówimy dhatu. Dhatu jest jednym z z kluczowych, ale mniej znanych ajurwedyjskich pojęć. Czym ono jest i dlaczego warto cokolwiek o nim wiedzieć, spróbujemy odpowiedzieć w poniższym artykule.

Dhatu -siedem tkanek w organizmie

Dhatu są to różnego rodzaju tkanki które powstały ze spożytego i właściwie przetrawionego pokarmu. Każde dhatu wykształca się na bazie poprzedniego, jest niejako przez niego żywione i zawiera potencjalną esencję swego żywiciela. Z tego więc wynika bezpośrednia zależność wszystkich siedmiu dhatu – gdy jedno nie funkcjonuje należycie, cierpią z tego powodu kolejne.

W ogólnym pojęciu, dhatu współuczestniczą w biologicznym mechanizmie obronnym i razem z agni odpowiadają za układ odpornościowy. Choroba zazwyczaj bierze się z wytrąconej równowagi trzech dosz, lecz miejscem, gdzie ona się „lokalizuje”, to dhatu. Agni zaś jako katalizator dokonuje przemiany pokarmu w tkanki.

Plazma i płyny komórkowe (w sanskrycie: rasa) zawierają pobrane z pokarmu związki odżywcze, które to poprzez krwiobieg zostają przekazane do wszystkich pozostałych tkanek i organów ciała.

Krwinki czerwone (rakta) dostarczają tkankom i organom tlen oraz podtrzymują funkcje wszystkich następnych tkanek: mięśni, tkanki tłuszczowej, kości, tkanek nerwowych i rozrodczych.

Tkanka mięśniowa (mamsa) osłania wrażliwe organy, umożliwia ruch i daje ciału fizyczną siłę.

Tkanka tłuszczowa (meda) służy zarówno magazynowaniu związków odżywczych jak i wyściela ochronną warstwą organy, mięśnie i kości.

Kości (asthi) są rusztowaniem dla ciała.

Szpik kostny wypełnia i odżywia kości, zaś tkanki nerwowe (majja) przekazują motoryczne i sensoryczne impulsy jako rozkazy do działania i postrzegania zmysłami do organów wykonujących te rozkazy, mięśni, mózgu i tkanek tłuszczowych.

Komórki rozrodcze (shukra) zawierają wszystkie cząstki składowe poprzednich tkanek i jako ogół cech dziedzicznych pełnią funkcję przekaźnika wszystkich zawartych informacji w naszym ciele dla naszego potomstwa. To dhatu reprezentuje również siłę, energię i kreatywność.

Cały cykl transformacji pożywienia w kolejne tkanki ciała zamyka się po około 30 dniach, innymi słowy dopiero wówczas przyjęty pokarm zostaje przemieniony w funkcje niezbędne dla organizmu. Możemy na tej podstawie uzmysłowić sobie, jak bardzo kluczową rolę pełni w nim jakość spożywanego pokarmu jak również sprawność naszego ognia trawienia, czyli agni.