Ayurveda - starożytna medycyna wedyjska

Ayurveda to licząca ponad 5 000 lat wedyjska medycyna naturalna.

Słowo "ayurveda" pochodzi z sanskrytu i składa się z dwóch sylab "ayur" (życie) i "veda" (wiedza, mądrość).

W dosłownym tłumaczeniu: "wiedza życia".

Czym jest ayurveda ?

Ayurveda to licząca ponad 5 000 lat vedyjska medycyna naturalna. Słowo "ayurveda" pochodzi z sanskrytu i składa się z dwóch sylab "ayur" (życie) i "veda" (wiedza, mądrość). W dosłownym tłumaczeniu: "wiedza życia". To od niej wywodzi się medycyna chińska i tybetańska. Ayurveda nie jest tylko kolejną medycyną alternatywną, ale ugruntowanym i kompletnym systemem leczniczym. Znawcy tej medycyny mówią, że aby ją gruntownie poznać należałoby studiować 120 lat. Do dziś zachowały się jej najważniejsze skrypty jak np. "Caraka-Samhita"czy "Suśruta-Samhita", które opisują anatomię człowieka a nawet podają sposoby określania płci dziecka będącego jeszcze w łonie matki.
 
Ayurveda jest holistyczną (kompletną) formą terapii obejmującą: dietę, masaże, ćwiczenia oraz leczenie. W filozofię ayurvedy wpisane jest indywidualne podejście do człowieka. W diagnozie, pod uwagę bierze się warunki klimatyczne, środowiskowe, styl życia, odżywianie, aktywność fizyczną, sferę emocjonalną oraz ogólną sytuację życiową pacjenta. Wspólne oddziaływanie tych elementów decyduje o naszym stanie psychofizycznym, czyli o naszym zdrowiu.

Według ayurvedy decydujący wpływ na stan naszego zdrowia ma dieta. W związku z tym, każdy z nas odpowiedzialny jest za swoje zdrowie. Dla człowieka zachodu takie podejście do zdrowia wydaje się być czymś nieznanym.

Ayurveda reprezentuje typ medycyny edukacyjnej, zapobiegawczej. Lekarz ayurvedyjski (vaidya) jest w pewnym sensie nauczycielem i przewodnikiem. Jego zadaniem jest nie tylko leczenie ale też niedopuszczenie do choroby. W starożytności vaidya był opłacany tylko wówczas, gdy jego pacjent cieszył się dobrym zdrowiem. Osoby zdrowe regularnie zasięgały rady swojego lekarza po to, aby zapobiec ewentualnym problemom. Pacjent podążał za instrukcjami, które informowały go o tym, co w jego wypadku będzie korzystne dla zachowania zdrowia. Jeśli podopieczny zachorował oznaczało to, że lekarz zawiódł. Odtąd vaidya musiał leczyć swojego pacjenta za darmo, tak długo aż ten wyzdrowiał.

Ajurweda opiera się na założeniu, że wszystko co istnieje obdarzone jest energią - praną. W człowieku prana występuje pod postacią zróżnicowanej energii vaty, pitty i kaphy i zostajemy w nią wyposażeni już w momencie zapłodnienia. Odtąd każdy z nas posiada niepowtarzalny ładunek energetyczny, a wszelkie zaburzenia (choroby) biorą się z zachwiania energetycznego w ciele. Ayurveda ma nam pomóc w równoważeniu tej energii poprzez regulację trzech dosh (vata, pitta, kapha).