Czym jest świadomość?

Czym jest świadomość? Świadomość - to nie strumień treści umysłu (myśli, wrażeń, uczuć, idei, form itd.) lecz raczej cecha czy właściwość, która umożliwia tobie, jaźni, postrzeganie przepływających przezeń myśli, wrażeń i doznań.

Pytanie: Czym jest świadomość?

Świadomość - to nie strumień treści umysłu (myśli, wrażeń, uczuć, idei, form itd.), lecz raczej cecha czy właściwość, która umożliwia tobie, jaźni, postrzeganie przepływających przezeń myśli, wrażeń i doznań. Ty, jaźń, jesteś świadkiem czy obserwatorem strumienia treści umysłu. Świadomość jest twoim naturalnym atrybutem - twoją istotą. To dzięki niej możesz obserwować i doświadczać. Świadomości nie można więc oddzielić od ciebie - jaźni.

Pytanie: Czy mózg jest użytkownikiem ciała czy tylko jego częścią, którą jaźń posługuje się tak, jak innymi?

 Jaźń posługuje się mózgiem; mózg nie jest jaźnią. Ty nie jesteś swoim mózgiem. Czy nigdy nie mówiono ci: "Wysil swój mózg!" To ty go używasz. Mózg - to bardzo szczególna część organizmu. Ty, jaźń, posługujesz się nim, by kontrolować mechanizmy ciała. Dzięki niemu możesz przetwarzać informacje docierające do ciebie spoza ciała i z różnych jego części. Mózg w swoim działaniu podobny jest do wielkiego komputera, którym posługujesz się ty, jaźń. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wśród największych autorytetów w dziedzinie badania ludzkiego mózgu pojawiły się opinie, że nie jest on jaźnią - że to raczej ona - jaźń, posługuje się mózgiem.

Pytanie: Jeśli nie jestem swoim ciałem, znaczy to, że nie jestem żadną z etykietek, które się jemu przypisuje, czy tak?

Słusznie. Twoje ciało, na przykład, jest białe i żeńskie. Ale nie ty. Żeński, męski, biały, czarny, stary, młody, prawnik, pomywacz itd., - wszystko to etykietki łączone z ciałem. Ponieważ jednak ty nie jesteś ciałem, nie jesteś też żadną z jego etykietek.

Nie znaczy to jednak, że nie można posługiwać się takimi etykietkami dla celów praktycznych. Ciało ma swoją wartość i dotyczy to również jego etykietek. Uważaj jednak, by nie ulec złudzeniu, że jesteś ciałem.

Mówić o kimś jako o "osobie w ciele starej kobiety" byłoby dość niezręczne i nużące, zwykle mówimy więc: "starsza kobieta". Niemniej jednak, dobrze jest czasem "nazwać rzecz po imieniu", by upewnić się, że twoje słowa nie utwierdzają ludzi w błędnym przekonaniu, że są ciałem.

Czym jest inteligencja?
Inteligencja jest neutralną zdolnością, której ty, jaźń (osoba) używasz do analizowania  i wybierania ważnych informacji z umysłu po to, by tworzyć lub osiągnąć cele i plany. Umożliwia Ci ona rozumienie. Tak więc, inteligencja jest nadrzędna w stosunku do umysłu.

Czy człowiek ma wolną wolę?
Jeżeli czujesz, że Twoje istnienie ma cel, możesz próbować kierować swoim życiem  tak, aby ów cel osiągnąć. Twoja zdolność kierowania własnym życiem- zmysłami Twojego ciała, pracą, słowami, umysłem, działaniami, itd- nazywana jest Twoją wolą, albo siłą woli. Oczywiście wola jest nierozdzielnie związana z jaźnią- z Tobą. To Ty, jaźń , możesz kierować swoim umysłem i czynami, Ty również możesz kontrolować zmysły. Czy postępujesz tak, czy nie-to inna kwestia.