Perły mądrości

Czym jest miłość, medytacja, istnienie, żądza, wybaczenie - prawdziwe mądrości zawarte w krótkich sentencjach. "Jak łabędzie pijące tylko czysty nektar kwitnącego kwiatu lotosu, tak wyzwolone dusze piją jedynie ze źródła transcendentalnej miłości."

Pokój
Aby na świecie panował pokój,
musimy być spokojni w głębi samych siebie.
 
Miłość
Prawdziwa miłość między ludźmi
stała się tak rzadka,
że ludzie nawet nie wiedzą
czym ona jest.
 
Gniew
W napadzie gniewu
nie możesz uczynić żadnego dobra.
Ostatecznie twój gniew rani ciebie
bardziej niż kogokolwiek innego.

Przyjemność zmysłowa
Kierowani pragnieniem
przyjemności zmysłowych ludzie,
próbują opanować naturę
lecz ostatecznie tylko niszczą ten świat.

Medytacja
Prawdziwa medytacja nie jest
jedynie chwilowym złagodzeniem
twojej kłopotliwej sytuacji.
Medytacja oznacza uzyskanie
pozytywnej satysfakcji i zadowolenia.

Istnienie
Istniejesz... Zawsze będziesz istniał.
Jesteś wieczną iskrą życia
jedynie tymczasowo w tej śmiertelnej formie.
Ciało umrze, lecz ty nie umrzesz nigdy.

Jeśli uświadamiasz sobie swą wieczną naturę,
musisz odnaleźć swe wieczne zainteresowania.
Zaczynasz rozważać potrzebę posiadania
wiecznego domu,
a nawet, co ważniejsze, potrzebę posiadania
wiecznego przyjaciela i ukochanego.

Żądza
Żądza jest manifestacją wewnętrznego głodu duchowego.
Próba usatysfakcjonowania przyjemnością zmysłową
duchowego głodu wynika z niewiedzy.

Rozwijanie czystej,wszechogarniającej miłości wewnątrz serca
zaspokaja głód duchowy.
Miłość gasi żądzę.

Kiedy ktoś jest pod wpływem żądzy,
doświadcza również jej towarzyszy.
Czuje nie tylko gorycz żądzy,
lecz również zazdrości, nienawiści, złośliwości itd.
Dziećmi żądzy są frustracja i brak celu.

Gdy żądza przemienia się w jej
naturalny stan duchowej miłości,
zaczynamy kosztować nie tylko
słodkiego smaku miłości,
lecz również jej towarzyszy
takich jak uprzejmość, cierpliwość,
wybaczanie, tolerancja, pokora itd.
Gdy doświadczamy smaku tych zalet,
doświadczamy prawdziwego szczęścia.

Cierpienie na świecie
Cierpienie w tym świecie jest naturalne dla duszy,
tak jak naturalnym jest cierpienie i nieszczęście
wyjętej z wody ryby.
Nienaturalnym nie jest samo cierpienie,
ale obecność niematerialnej duszy w materialnym świecie.
Nienaturalne jest nie to, że dusza jest tu nieszczęśliwa,
lecz to, że w ogóle tu jest.

Wybaczanie
Jeśli czujesz się najbardziej niedoskonały,
wówczas wady innych wydadzą ci się
stosunkowo niewielkie.

Kiedy wybaczasz – znika fałszywe "ja".
Powinno się umieć wybaczać innym,
zwłaszcza zniewagi wobec nas samych.

Wiedza i mądrość
Wielkim wyzwaniem jest poszukiwanie mądrości;
jeszcze większym wyzwaniem jest działanie oparte na mądrości.
Gdy udręka i strach zostają usunięte z serca,
doświadczasz prawdziwej wolności.
I jak nieopisane jest cierpienie zrodzone z niewiedzy,
tak też nie da się w pełni opisać radości, jaką daje mądrość.

Mędrzec
Jak łabędzie pijące tylko czysty nektar
kwitnącego kwiatu lotosu,
tak wyzwolone dusze piją jedynie
ze źródła transcendentalnej miłości.
Nigdy nie próbują znaleźć szczęścia
w materialnych przyjemnościach zmysłowych.