Samotność

Jak nie być samotnym? Kiedy popatrzymy na ludzi, możemy zobaczyć, że są samotni i wielu z nich tak właśnie odczuwa. Jakie jest rozwiązanie? Mogę wejść w związek małżeński i myślę: „To rozwiąże moją samotność” – ale tak się nie stanie.

Tak naprawdę bardzo łatwo jest zrozumieć samotność. Jesteś samotny, bo jesteś sam – nie jesteś z kimś, kto naprawdę cię uszczęśliwia, kto wypełnia pragnienie towarzystwa, pragnienie posiadania kogoś, kogo możesz kochać. Nawet w wielkim tłumie ludzi - być może jesteś na przyjęciu w towarzystwie tak zwanych przyjaciół - nadal jesteś samotny. Dlatego, że nikt nie jest z tobą w twoim sercu, nie czujesz miłosnego związku. A nawet jeśli masz kogoś, o kim mówisz, że go kochasz - nadal jesteś samotny. Dlatego, że serce jest samotne.

Problem polega na tym, że my, dusze znajdujące się wewnątrz serca, tylko wtedy znajdziemy wypełnienie - tę osobę, z którą będziemy szczęśliwi - kiedy będzie nią Najwyższy, Bóg. Dlatego prawdziwy wielbiciel Boga nigdy nie jest samotny. Jednak w materialnym świecie, gdzie Bóg nie jest nawet w małym stopniu częścią naszego życia, próbujemy wypełnić tę potrzebę kochania doskonałej osoby, poprzez wszystkich innych: naszych przyjaciół, krewnych itd. Jednak to nie działa.

Czasami najbardziej sławni, czy najbardziej wywyższani ludzie, ci którzy mają najwięcej przyjaciół, mają wokół siebie mnóstwo ludzi – są nadal bardzo samotni właśnie z tego powodu. Tak naprawdę jedynym rozwiązaniem jest ponownie ustanowić swój zapomniany związek z Bogiem. Wówczas ta samotność odejdzie, ponieważ Najwyższy Pan znany jako Paramatma jest w naszym sercu. Mimo, że zawsze jest z nami my Go nie widzimy, jesteśmy oddzieleni. Z powodu naszej materialnej świadomości nie jesteśmy w stanie ujrzeć Jego obecności.

Tak więc kiedy rozwijamy się duchowo, kiedy oczyszczamy nasze umysły i serca z całego materialnego zanieczyszczenia i zaczynamy żyć bardziej kompletnym duchowym stylem życia, opartym na służbie oddania dla Boga - wtedy ten związek zaczyna się rozwijać, wzrastać. I wtedy nie jesteśmy samotni. Czy będziemy w obecności wielu ludzi, czy nie będzie z nami nikogo, nawet jeśli bylibyśmy na bezludnej wyspie - nadal jesteśmy z tym, kogo kochamy. On jest z nami, a samotność jest przeszłością, czymś, co przeszło do historii. Takie jest jedyne rzeczywiste rozwiązanie.

Mogę wejść w związek małżeński i myślę: „To rozwiąże moją samotność” – ale tak się nie stanie. „Będę mieć dzieci i to rozwiąże ten problem.” – tak również się nie stanie. „O, chciałbym mieć więcej przyjaciół.” – lecz to także nie rozwiąże mojego problemu.

Jest tylko jedno rozwiązanie: miłość do Boga jest jedynym prawdziwym rozwiązaniem. I tego nauczają wszyscy wielcy duchowi nauczyciele, wszyscy ci, którzy znają prawdę mówią nam tę samą rzecz.

Regularne słuchanie i intonowanie Imion Boga – to jest to do czego zawsze zachęcam: intonuj mantry, intonuj Imiona Boga. To umieści cię w bezpośrednim kontakcie z Bogiem i pozwoli doświadczyć: teraz mam kogoś w swoim życiu, kto mnie wypełnia i sprawia, że nie odczuwam pustki wewnątrz ani samotności. I dzięki tej miłosnej relacji nigdy więcej nie będę samotny.

Tekst powstał w oparciu o wideo-wykład Balakhilya das
Źródło: www.balakhilya.com